Phòng đọc, thư viện, giá sách

KTS Lê Xuân

Thư viện, phòng đọc sách

Khu vực thư viện phòng đọc gần cửa sổ

KTS Lê Xuân

Giá sách

Giá để sách cho không gian nhỏ