Bàn trang điểm

KTS Lê Xuân

Bàn trang điểm

Trong phòng ngủ có bài trí bàng trang điểm với tông màu phù hợp