Liên hệ Đăng bài viết Đăng sản phẩm
KTS Lê Xuân KTS Lê Xuân

Vườn Nhật có nhiều trường phái khác nhau

Vườn Nhật có nhiều trường phái khác nhau. Trong khoảng không gian ở Hà Nội, nghệ nhân không cắt tỉa cây, lựa chọn đá tự nhiên ngoài suối sao cho tất cả các chi tiết đều tự nhiên nhất.