Phong cảnh và ngoại thất

KTS Lê Xuân

Vườn Nhật có nhiều trường phái khác nhau

Vườn Nhật có nhiều trường phái khác nhau. Trong khoảng không gian ở Hà Nội, nghệ nhân không cắt tỉa cây, lựa chọn đá tự nhiên ngoài suối sao cho tất cả các chi tiết đều tự nhiên nhất.