create Đăng bài viết add Đăng sản phẩm mail_outline Liên hệ chevron_right

Phòng sinh hoạt chung

Quốc Võ Anh

Thiết kế nội thất văn phòng mở - họp

Thế nhưng có một vấn đề được nêu lên ở trên là với cách bố trí như vậy sẽ dễ dàng thúc đẩy sự cạnh tranh và xung đột giữa các thành viên với nhau. Điều này đương nhiên không sai, tuy nhi