Sam Nguyễn

Liên hệ: Liên hệ

Tổng quan

11 Dự án / Tất cả
Thông tin
Tài khoản TTN gplus.100223351788628251558
Họ và tên Sam Nguyễn
Email samnguyen704@gmail.com
Doanh nghiệp/Công ty Lebaohan Corporation ( Lebaohan Corp. )
Sản phẩm dịch vụ cung cấp Thiết kế, Thi công & Xây dựng nội thất chuyên nghiệp
Điện thoại liên hệ 0916.177.178 - 0901.817.044
Địa chỉ liên hệ Số 9, đường số 3 Hiêp Bình Phước - Thủ Đức
Website http://lebaohan.com
Địa chỉ trên TTN http://trangtrinha.vn/ntk/gplus.100223351788628251558/main/