Đăng nhập Đăng bài viết Đăng sản phẩm
Sam Nguyễn Sam Nguyễn

Balcony

Một góc nhỏ ở balcony dùng để lưu trữ đồ dùng
Sam Nguyễn Sam Nguyễn

Balcony

Được thiết kế đơn giản, vừa là chổ nghĩ ngơi ngắm cảnh vừa kết hợp lưu trữ đồ dùng