Sản phẩm

Gạch kính lấy sáng Digona – Gợn sóng VAC-032

Gạch kính lấy sáng Digona – Gợn sóng VAC-032

Gạch kính lấy sáng San hô - Coral VAC-031

Gạch kính lấy sáng San hô - Coral VAC-031

Gạch kính lấy sáng Cock-Tail VAC-029

Gạch kính lấy sáng Cock-Tail VAC-029

Gạch kính lấy sáng Oblique Line – Sọc Xiên VAC-028

Gạch kính lấy sáng Oblique Line – Sọc Xiên VAC-028

Gạch kính lấy sáng Rain – GiỌT mưa VAC-026

Gạch kính lấy sáng Rain – GiỌT mưa VAC-026

Gạch kính lấy sáng Direct Clear – trắng trơn VAC-025

Gạch kính lấy sáng Direct Clear – trắng trơn VAC-025

Gạch kính lấy sáng Frost-bistar – Bụi sương VAC-022

Gạch kính lấy sáng Frost-bistar – Bụi sương VAC-022

Gạch kính màu Parallel Brown - sọc nâu VAC-020

Gạch kính màu Parallel Brown - sọc nâu VAC-020

Gạch kính màu trơn nâu - Cloudy Brown VAC-019

Gạch kính màu trơn nâu - Cloudy Brown VAC-019

Gạch kính màu Parallel Green - sọc xanh lá VAC-018

Gạch kính màu Parallel Green - sọc xanh lá VAC-018

Gạch kính màu Cloudy Green - trơn xanh lá VAC-017

Gạch kính màu Cloudy Green - trơn xanh lá VAC-017

Gạch kính màu Parallel Pink - Sọc hồng VAC-016

Gạch kính màu Parallel Pink - Sọc hồng VAC-016

Gạch kính màu Cloudy Pink - Trơn hồng VAC-015

Gạch kính màu Cloudy Pink - Trơn hồng VAC-015

Gạch kính màu Green – xanh lá khối VAC-058

Gạch kính màu Green – xanh lá khối VAC-058

Gạch kính màu xanh dương khối VAC-056

Gạch kính màu xanh dương khối VAC-056

Gạch kính màu Red – đỏ khối VAC-057

Gạch kính màu Red – đỏ khối VAC-057

Gạch kính màu Yellow – vàng khối VAC-055

Gạch kính màu Yellow – vàng khối VAC-055

Gạch kính lấy sáng Tangerine skin-A – Da Quyết A VAC-008

Gạch kính lấy sáng Tangerine skin-A – Da Quyết A VAC-008

Gạch kính lấy sáng Misty Cloudy clear – trắng mờ VAC-039

Gạch kính lấy sáng Misty Cloudy clear – trắng mờ VAC-039