Gạch kính màu Cloudy Pink - Trơn hồng VAC-015

Gạch kính màu Cloudy Pink - Trơn hồng VAC-015

  • Gạch kính màu Cloudy Pink - Trơn hồng VAC-015
Gạch kính màu Cloudy Pink - Trơn hồng VAC-015

Gạch kính màu Cloudy Pink - Trơn hồng VAC-015

Thông tin sản phẩm
Gạch kính màu Cloudy Pink - Trơn hồng VAC-015 Kích thước: 190 x 190 x 95 mm Xuất xứ: Indonesia Thùng: 6 Viên
Nhóm sản phẩm
Đơn vị
Viên
Đặt hàng
Liên hệ - Shop bán sản phẩm