Đồ đồng trang trí

Trang trí nội ngoại thất bằng đồng, trang trí đồ đồng cho nhà thờ,đình chùa,đền điện,gia đình. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật cao làm bằng đồng