Tượng đồng Tam Phật
3,000,000 Có hàng!
  • Tượng đồng Tam Phật
Tượng đồng Tam Phật

Tượng đồng Tam Phật

Thông tin sản phẩm

Tượng Tam Phật:
~ Đức Phật A Di Đà trụ trì cõi Tây phương Cực Lạc.
~ Bồ tát Đại Thế Chí là hiện thân của ánh sáng trí tuệ.
~ Bồ tát Quán Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi.
Ghi chú: ~ Tuổi thọ của sản phẩm trên 800 năm khi được bảo quản trong điều kiện bình thường. ~ Giá bán trên không bao gồm phí vận chuyển.

 

Nhóm sản phẩm
Chất liệu
Đồng
Đặt hàng
Liên hệ - Shop bán sản phẩm