create Đăng bài viết add Đăng sản phẩm mail_outline Liên hệ chevron_right

Giỏ đựng đồ bằng mây

Giỏ đựng đồ bằng mây
65,000 Có hàng!
  • Giỏ đựng đồ bằng mây
Giỏ đựng đồ bằng mây

Giỏ đựng đồ bằng mây

Thông tin sản phẩm

Loại :    Rổ


Chất liệu :    • Tre


Đặc điểm :    Giỏ đựng đồ bằng mây, có nhiều loại, kích cỡ to nhỏ khác nhau


 

Nhóm sản phẩm
Đặt hàng
Liên hệ - Shop bán sản phẩm