Cầu thang

Cầu thang kính chân lửng

Cầu thang kính cường lực PT1 1. Chân cầu thang kính con tiện hợp kim nhôm kết hợp gỗ 2