Đăng nhập Đăng bài viết Đăng sản phẩm

demdieuhoa.net

Đệm điều hòa Nhật Bản các thương hiệu kyoryo và Silica được làm bằn GEL tương tự như miếng hạ sốt của trẻ nhỏ. Đệm điều hòa hay còn gọi làm đệm làm mát GEL giảm từ 5 tới 7 độ C.

dem-dieu-hoa

dem-dieu-hoa