create Đăng bài viết add Đăng sản phẩm mail_outline Liên hệ chevron_right

Pha lê trang trí - Chùm nho

Pha lê trang trí - Chùm nho
  • Pha lê trang trí - Chùm nho
Pha lê trang trí - Chùm nho

Pha lê trang trí - Chùm nho

Thông tin sản phẩm

Loại :    Trang trí


Chất liệu :    Pha lê


Xuất xứ :    Tiệp Khắc

Nhóm sản phẩm
Đặt hàng
Liên hệ - Shop bán sản phẩm