Kiến trúc là trường mới nhất để cảm nhận con dao hai lưỡi của tin học hóa.

Anviethouse
01-08-2018

Với những chiếc ô tô tự động và trợ lý robot đã trở thành hiện thực, ý tưởng sử dụng các thuật toán máy tính và trí thông minh nhân tạo để thiết kế các tòa nhà dường như không quá xa vời. Một số nhà lãnh đạo của kiến trúc đã sử dụng kết hợp các công nghệ này, được gọi là thiết kế sinh sản hoặc GD, có thể sớm biến đổi ngành. 

Ở cấp độ đơn giản nhất, GD bắt đầu với một quy trình — thiết kế tham số — trong đó các nhà thiết kế nhập một danh sách các mục tiêu, hoặc các tham số và phần mềm tạo ra các giải pháp để đáp ứng các mục tiêu đó. Ví dụ, nếu bạn muốn một tòa nhà được tắm trong ánh sáng tự nhiên, máy tính có thể tạo ra các thiết kế với các cửa sổ thực sự lớn. Nó trở nên thú vị hơn khi các tham số trở nên vô cùng phức tạp và thậm chí bắt đầu bao gồm các mục tiêu chủ quan, như sự thoải mái và hạnh phúc.  Một trong những nhà lãnh đạo trong GD là Autodesk , nhà sản xuất phần mềm thiết kế kiến trúc như AutoCAD và Revit. Vào năm 2016, công ty đã thuê công ty kiến trúc The Living của New York để kiểm tra một số chương trình thiết kế tham số của mình trong khi tạo ra một văn phòng Autodesk mới ở 

Dịch vụ:

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất chung cư

Thiết kế nội thất chung cư đẹp

Thiết kế nội thất phòng khách

Xưởng sản xuất đồ gỗ tại Hà Nội

 

large

large
large