Trang trí tường nhà đẹp và lạ với tấm ốp tường 3d

Bạn có rất nhiều lựa chọn trong ngành vật liệu trang trí nội thất hiện nay. Nhưng bạn hãy thử lựa chọn cho mình một phong cách mới với tấm ốp tường 3D.
Vũ Xuân Nam
15-08-2016
Chỉ cần một bức tường trong ngôi nhà bạn được trang trí bởi tấm ốp 3D, ngay lập tức bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt lớn và đáng ngạc nhiên cho không gian sống vốn dĩ đơn điệu hàng ngày.

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: SAND Chất liệu: sợi thực vật Kích thước: 500x500mm Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: FLOWS Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: SAIPHS Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: CULLINANS Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: SQUARES Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: CRATERS Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

03-ellipses-3d-wallpanels

03-ellipses-3d-wallpanels

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: WAVES Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: SWEEPS Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: CUBES Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: GAPS Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: VAULTS Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: TITRIS Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: SPLASHES Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: KITES Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: PITCHES Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: BRICKS Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: ELEANOR Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: INREDA Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan

Mã hàng: BAMBO Chất liệu: sợi thực vật  Kích thước: 500x500mm  Xuất xứ: Hà Lan  
Tấm ốp tường 3d Wallart Hà Lan