LAM CHẮN NẮNG – LAM NHÔM – LAM CHỚP

LangTo
05-07-2016

Đặc điểm của Lam chắn nắng LangTo Cứng, nhẹ, và độ bền hóa học cao, kháng acid, muối, rất phù hợp sử dụng ở môi trường biển. Lam chắn nắng Lang To có độ thẩm mỹ, và đa dạng về kiểu dáng màu sắc Thời gian thi công nhanh, đảm bảo tiến độ công trình, thời gian sử dụng từ 10 – 20 năm, đặc biệt trong thời gian sử dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc và vị trí lắp đặt mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Lam chắn nắng

Lam chắn nắng

Lam chắn nắng

Lam chắn nắng

04

04

2688eaa20a0d028a0168afdd70439fb6

2688eaa20a0d028a0168afdd70439fb6

2688eaa20a0d028a0168afdd70439fb6

2688eaa20a0d028a0168afdd70439fb6

19c40e447ee99e1e9d7d8eb6dab76637

19c40e447ee99e1e9d7d8eb6dab76637

1

1