Đăng nhập Đăng bài viết Đăng sản phẩm

omegaicc.com

Tổng diện tích xây dựng của Showroom Toyota Ninh Kiều - Cần Thơ là 34.481m2. Công trình gồm 01 tầng hầm và 15 tầng lầu với các khu vực trưng bày, dịch vụ, bảo trì sửa chữa, phòng làm việc của nhân viên...
showroom Toyota Ninh Kiều

showroom Toyota Ninh Kiều

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát