SHOWROOM TOYOTA NINH KIỀU

Tổng diện tích xây dựng của Showroom Toyota Ninh Kiều - Cần Thơ là 34.481m2
Omega Icc
04-07-2016
Tổng diện tích xây dựng của Showroom Toyota Ninh Kiều - Cần Thơ là 34.481m2. Công trình gồm 01 tầng hầm và 15 tầng lầu với các khu vực trưng bày, dịch vụ, bảo trì sửa chữa, phòng làm việc của nhân viên... omegaicc.com

showroom Toyota Ninh Kiều

showroom Toyota Ninh Kiều

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát