create Đăng bài viết add Đăng sản phẩm mail_outline Liên hệ chevron_right

SHOWROOM TOYOTA NINH KIỀU

Tổng diện tích xây dựng của Showroom Toyota Ninh Kiều - Cần Thơ là 34.481m2
Omega Icc
04-07-2016
omegaicc.com
Tổng diện tích xây dựng của Showroom Toyota Ninh Kiều - Cần Thơ là 34.481m2. Công trình gồm 01 tầng hầm và 15 tầng lầu với các khu vực trưng bày, dịch vụ, bảo trì sửa chữa, phòng làm việc của nhân viên...

showroom Toyota Ninh Kiều

showroom Toyota Ninh Kiều

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát

quản lý dự án - tư vấn giám sát