CẤU TẠO TẤM THẠCH CAO TRONG XÂY DỰNG

Thạch cao, tiếng Anh là Gypsum mà trong tự điển định nghĩa là một loại chất khoáng rất phổ thông mang tên hóa học là calcium sulfat
Tâm Minh
16-05-2016
CẤU TẠO TẤM THẠCH CAO TRONG XÂY DỰNG Thạch cao, tiếng Anh là Gypsum mà trong tự điển định nghĩa là một loại chất khoáng rất phổ thông mang tên hóa học là calcium sulfat Tải xuống : Thạch cao, tiếng Anh là Gypsum mà trong tự điển định nghĩa là một loại chất khoáng rất phổ thông mang tên hóa học là calcium sulfat Thạch cao sau khi ra lò là 1 loại thạch cao nửa nước sẽ được nghiền nhỏ ở dạng bột mịn. Để sản xuất tấm thạch cao cho thi công,các nhà phân phối thường làm theo công thức căn bản là : pha thạch cao bột thành một dung dịch dạng sữa và sau đó đổ vào khuôn. Khi xuất hiện phản ứng đóng rắn của thach cao thì nó chính là quá trình Hydrat hoá, tạo liên kết tinh thể Hydrat. Phản ứng có toả nhiệt là quá trình ngược với quá trình nung thạch cao ở trên. Tấm thạch cao được đổ theo các hình dạng, kích thước và hoa văn khác nhau tùy theo mục đích sử dụng và được trộn với một số chất khác để tạo ra các tấm thạch cao có từng tính năng phù hợp với mục đích sử dụng. ĐỐI VỚI TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN :  bmdco.com.vn

tran-vach-thach-cao-phong-khach-22-1-jpg

tran-vach-thach-cao-phong-khach-22-1-jpg