Đăng nhập Đăng bài viết Đăng sản phẩm
Sam Nguyễn Sam Nguyễn

Phòng làm việc theo chức năng

Được thiết kế theo chức năng, từng phong ban sẽ có một khoảng không gian riêng biệt. Được kết hợp từng cá nhân qua bàn làm việc có vách ngăn thông minh.