Ảnh nội thất trang trí kiến trúc nhà đẹp

KTS Lê Xuân

Chiếc đèn đá Kotoji-toro

Chiếc đèn đá Kotoji-toro đặt gần bờ sông với tạo hình gợi liên tưởng tới cây đàn tranh truyền thống hay một cô gái đẹp. Cây đèn này là biểu tượng của thành phố Kanazawa.


KTS Lê Xuân

Vườn Nhật có nhiều trường phái khác nhau

Vườn Nhật có nhiều trường phái khác nhau. Trong khoảng không gian ở Hà Nội, nghệ nhân không cắt tỉa cây, lựa chọn đá tự nhiên ngoài suối sao cho tất cả các chi tiết đều tự nhiên nhất.