KTS Lê Xuân
10-07-2015

Phòng khách và phòng bếp

Phòng khách - Phòng bếp và Ăn với thiết kế hiện đại sử dụng mầu trắng là chủ đạo.