Đăng nhập Đăng bài viết Đăng sản phẩm
KTS Lê Xuân
đã thêm vào Căn hộ 40m2 độc đáo với thiết kế thông minh kiểu Nhật

Bên cạnh TV, căn hộ cũng có màn chiếu để đáp ứng nhu cầu giải trí
cho các thành viên trong gia đình