Đăng nhập Đăng bài viết Đăng sản phẩm
KTS Lê Xuân
đã thêm vào Kiến trúc và nội thất Salon Ngọc Quý

Khách hàng bước vào Salon cảm giác đầu tiên là sự chào đón và gần gũi, bố trí các góc nhỏ trông hoa đan xen, đem không gian xanh tràn vào bên trong cũng là sự khác biệt ấn tượng riêng của Salon Ngọc Quý. Giảm bớt sự căng thẳng khi phải đợi chờ tới lượt